Web sitelerine yapılan yatırımın geri dönüşümünü sağlamak için web ölçümlemesi gerekir. Şirketlerin hedef ve stratejilerini belirleyebilmeleri için web analiz danışmanlığı almaları gerekmektedir.  Web analiz danışmanlığı, şirketin başarı kriterlerine göre ölçümleme ve bu ölçümlere göre web sitesini geliştirici ve iyileştirici analizin yapılmasını kapsar. Böylece şirketler doğru online pazarlama stratejilerini uygulamak için gerekli verilere sahip olur.

 Netport, web analizi konusunda deneyimli ekibi ile şirketlere web sitelerini pazarlama aracı gibi kullanmalarını sağlayarak web sitelerinden daha yüksek geri dönüşümler sağlamaları konusunda danışmanlık hizmeti verir.