Her an reklam mesajlarıyla karşı karşıya kalan tüketicilerin markamızı dinleyebilmesi ve fark edebilmesi için markalarımızın hedef kitlesiyle doğru yerde doğru zamanda doğru şekilde karşılaşmasını sağlıyoruz. Hedef kitlemize seslenirken yaptığımız analizler doğrultusunda stratejimizi destekleyen frekansta beklediğimiz erişimi sağlayacak mecra ve uygulamaları planlıyoruz.